top of page

Rola sztuki w rozwoju uważności dziecka

"Sztuka może nauczyć człowieka takiego widzenia świata, które sprawi, że dostrzeże w nim nie tylko środki i narzędzia, ile ludzki pejzaż i źródła nowych osobistych doświadczeń" R. Gloton.


Sztuka stanowi jedną z podstawowych dziedzin działalności człowieka. Odbieramy ją przez nasze zmysły- wzroku, węchu, smaku, dotyku, słuchu i myśli- przez które dociera do nas ludzkie doświadczenie. Przez zmysł wzroku doświadczasz tych słów, które właśnie czytasz. Przez zmysł smaku czujesz słodycz np. czekolady, a przez zmysł słuchu masz możliwość usłyszeć najpiękniejsze melodie, dźwięki natury. A teraz czytaj uważnie...


Każde nowo przybyłe doświadczenie zmysłowe jest witane przez Twoje emocje, które nadają odpowiedni ton Twoim reakcjom. To właśnie odbiór świata poprzez zmysły stanowi trzon, w jaki konstruujesz daną chwilę- moment życia.


Uczestnictwo w odbiorze sztuki, w tworzeniu jej spełnia wielostronne funkcje w rozwoju osobowości, kształtuje postawy, pomaga lepiej zrozumieć świat. Rozwija wrażliwość na piękno, dobro, zło, zdolności odczuwania przeżyć innych ludzi. Dzięki obcowaniu ze sztuką, życie staje się bardziej odkrywcze i świadome. Daje możliwość wzbogacenia człowieka, bowiem rozwija się on i kształtuje dzięki temu, że słucha, czyta, ogląda, maluje czy tworzy.


Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych, rozwijanie potrzeby kontaktu ze sztuką i budzenie wiary we własne możliwości twórcze należy rozpocząć możliwie jak najwcześniej, od najmłodszych lat, stwarzając dziecku możliwości na częsty kontakt z różnymi rodzajami sztuki, dostępnej jego rozumieniu i odczuciu. Dzięki temu łatwiej będzie mu wyrazić własne przeżycia, emocje np. za pomocą pędzla, kredek, tańca, słowa czy gestu.


Wszelkiego rodzaju wytwory sztuki: obraz, muzyka, książka, działają zatem na uczucia i wyobraźnię dziecka, stając się przede wszystkim bogatym źródłem jego inwencji twórczej i przeżyć estetycznych. Są niezastąpionym materiałem kształcenia pełnej i wszechstronnej osobowości dziecka, jego emocjonalności i wrażliwości.


bottom of page