top of page

Wpływ jogi na rozwój dzieci

"Dzieci są jak nasiona, które posialiśmy. Musimy je karmić tak, aby wyrosły na zdrowych, silnych i wypełnionych miłością ludzi" Fran D. Rosen- Sawyer


Co oznacza termin joga?


Nazwa "joga" wywodzi się ze starożytnego sanskryckiego słowa oznaczającego "zjednoczenie". Joga jest nauką, która rozwinęła się w Indiach tysiące lat temu. Należy również podkreślić, że nie jest religią, a metodologią pracy z ciałem, psychiką i duchem, pracy o charakterze rozwojowym, doskonalącym. Jej celem jest osiągnięcie fizycznego zdrowia, spokojnego umysłu, duchowej harmonii.


Czym jest joga dla dzieci?


Natura obdarzyła dzieci bujną wyobraźnią, dociekliwością, kreatywnością. Dzieci mają również instynktowną skłonność do aktywności fizycznej. Sprawia im ona dużo radości. Podczas ćwiczeń jogi dziecko ma możliwość rozciągania i aktywowania swojego ciała. Asany- postawy jogi- są ćwiczeniami sprzyjającymi kontroli mięśni i równowadze. Joga jest również wspaniałym sposobem na rozluźnienie ciała, zrelaksowanie się. Każda wykonywana pozycja czy ruch są powiązane z technikami relaksacyjnymi, odpowiednim oddechem. Poprawia się zatem sylwetka, postawa ciała, gibkość, poczucie równowagi, ale również następuje poprawa koncentracji uwagi, wzmocnienie poczucia własnej wartości i siły woli. W konsekwencji joga przynosi korzyści nie tylko fizyczne ale przede wszystkim emocjonalne. Możemy tutaj wymienić, m.in.:

 • harmonia ciała i umysłu;

 • wzmocnienie mięśni;

 • korekta sylwetki;

 • samoakceptacja- wzrost wiary w siebie;

 • niższy poziom stresu;

 • większa troska o innych;

 • empatia;

 • odreagowanie stresów i napięć emocjonalnych;

 • kształcenie umiejętności społecznych;

 • rozwój kreatywności;

 • wewnętrzny spokój.

W świecie pełnym bodźców, rozpraszaczy, dziecko staje się nerwowe, nadpobudliwe. Joga pomaga mu odłączyć się na chwilę od sieci internetowej, informacyjnej, staje się narzędziem dostrajania do własnego wnętrza- uczuć i myśli, zaproszeniem do uważnosći- zatrzymania się tu i teraz i "zaczerpnięcia oddechu".


Joga a świadomość ciała i emocji


Dzieci, które ćwiczą jogę, stają się bardziej świadome swojego ciała i emocji. Badają ruch i możliwości ciała poprzez zabawowe naśladowanie różnych rodzajów zwierząt, owadów, ptaków, a także kształtów, obiektów. Część pozycji jogi jest wplatana w różnego rodzaju opowieści, historyjki, rymy czy wierszyki tak, by połączyć naturalne dziecięce zainteresowania czy upodobania z aktywnością fizyczną. Do zajęć jogi są włączane również elementy muzyczne, np. gra na instrumentach, naśladowanie dźwięków przyrody, a także elementy plastyczno- techniczne, np tworzenie mandali, kolorowanie, malowanie. To wszystko sprawia, że dziecko rozwija się podczas takich zajęć na wielu płaszczyznach.


Joga może ożywić zmęczone, znużone dziecko, ale również wywiera uspokajający wpływ na dziecko nadpobudliwe. Potrafi wyzwolić ekspresję w dziecku lękowym i zahamowanym.


"Joga zachęca dzieci do przyjrzenia się własnemu wnętrzu i poszukiwaniu swoich mocnych stron, by podchodzić z empatią do samego siebie w trudnych i stanowiących wyzwanie sytuacjach. Dzięki jodze młodzi ludzie odkrywają, że w każdym tkwi potencjał (...) ("Joga dla dzieci i ich dorosłych")


Comments


bottom of page