top of page

O Stronie

Zapraszam Cię do rozgoszczenia się na mojej stronie poświęconej edukacji opartej na uważności- nauce
z wnętrza. Wspierającej dziecko w jego holistycznym rozwoju- emocjonalnym, społecznym, intelektualnym i artystycznym. Prezentowane treści dotyczą różnorodnych zagadnień: 

 • umiejętności wyciszania się, koncentracji uwagi
  i relaksacji,

 • aktywności ruchowej, samoświadomości własnego ciała (joga)

 • twórczości artystycznej i kreatywności,

 • nauki przez zabawę,

 • sensoryki- uczty dla zmysłów

 • arteterapii- wspomagania rozwoju dziecka-jego wrażliwości, wyrażania emocji poprzez sztukę

 • terapii logopedycznej- całości specyficznych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

 
„Uważna edukacja” stworzona jest z potrzeby serca
i nieustającej wiary w to, że każdy człowiek jest
w stanie tak kreować swoją rzeczywistość, aby czuł się w niej komfortowo, przyjaźnie.

 

Świadomość u dzieci i młodzieży własnych emocji, przemyśleń i reakcji jest podstawą do samodzielnego modyfikowania zachowań i kreowania rzeczywistości, a przede wszystkim wzmocnienia odporności emocjonalnej i intelektualnej, tak istotnej w rozwoju osobistym. Słowem – uczenia się żyć tu i teraz w tym miejscu, w którym jesteśmy, w codziennym życiu.

książka biała str www 1920x1920 150 dpi

OSTATNIE POSTY

Przegląd z ostatnich dni

O Mnie

MOJE ZDJECIE.jpg

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki wspaniałych dzieci, które codziennie zaskakują mnie swoją wyjątkowością.


Zawodowo- nauczycielką języka polskiego, logopedą, coachem ze specjalizacją w edukacji. Aktualnie- w trakcie studiów podyplomowych z zakresu arteterapii, a także integracji sensorycznej z elementami terapii behawioralnej.

 

Ukończyłam certyfikowane kursy:

 • Instruktor Jogi dla Dzieci;

 • Trener Metod Relaksacyjnych;

 • Mindfullnes w Pracy z Dziećmi;

 • Trener  1 stopnia marki “Sensoplastyka®

 • Trener Edukreatywności i Edusensoryki;

 • Terapeutyczna Moc Fotografii;

 • Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej;

 • Zabawy i Ćwiczenia Korygujące Wady Postawy;

 • Arteterapia w Pracy z Dziećmi i Dorosłymi;

 • Choreoterapia- terapia tańcem i ruchem "Uwalnianie i łagodzenie napięć psychofizycznych";

 • Zabawy Wyciszające- z Wykorzystaniem Muzyki, Ruchu, Ciała i Przestrzeni.

 

Od kilkunastu lat pracuję w szkole z młodzieżą. Dzięki temu mogę obserwować uczniów od pierwszych klas szkoły podstawowej do ukończenia ósmej klasy. Siłą rzeczy spotykam się z dziećmi, które przeżywają różnego rodzaju trudności. Zazwyczaj są to problemy emocjonalne dotyczące relacji, zbytniego pobudzenia, trudności z samokontrolą, niezdolnością skupienia uwagi na jednym zadaniu, braku wiary w siebie. Obserwując uczniów, zadaję sobie pytanie, co sprawia, że część z nich potrafi przezwyciężyć trudności i dobrze odnaleźć się w rzeczywistości szkolnej, środowiskowej, a inni czują się zagubieni i zamknięci na otoczenie, nie zauważają swojego potencjału. Uważam, że ogromne znaczenie ma tutaj samopoznanie- uważne „badanie” swojego wnętrza, wnikliwość i drobiazgowość w obserwacji tego, co ich otacza. Świadomość, że wszystko, co pojawia się w ich emocjach, to reakcja na bodziec….wywołany ich własną interpretacją zdarzeń.

bottom of page