top of page

Chwila wdzięczności

"Jakość życia (...) jest zawsze wprost proporcjonalna do naszej zdolności do zachwytu. A zdolność do zachwytu jest owocem uważności" Julia Cameron


Każdy z nas zmaga się z różnymi problemami. Na każdym etapie życia są one wielorakie. Ludzie widzą świat w dwojaki sposób.


Pierwszy sprawia, że ludzi zawsze widzą szklankę do połowy pustą. Są rozczarowani, dlatego zamykają się w sobie, widzą świat w czarnych barwach. Są źli na siebie lub na innych. Nie wierzą w siebie, nieustannie porównują się z innymi.


Drugi sposób myślenia zakłada możliwość dostrzeżenia w każdej sytuacji (nawet w tej, co jawi się jako rozczarowanie)najdrobniejszej szansy, promyka nadziei na lepsze jutro. Kluczem do tego stanu jest regularne poświęcanie czasu na to, żeby uświadomić sobie i poczuć wdzięczność za dobro w swoim życiu. Zrozumieć, że codzienne dobrodziejstwa, którymi się żywimy, które otrzymaliśmy, nie są czymś, co można uznać za pewnik i oczywistość.


Wypracowanie poczucia wdzięczności wymaga, jak wszystko co wartościowe, czasu, wysiłku, cierpliwości i przede wszystkim praktyki.


Aby przygotować siebie, swoich uczniów, dzieci do praktykowania wdzięczności, wyposaż je w elementarz wdzięczności, który do tego celu przygotowałam. Niech każdy Wasz dzień będzie nosił w sobie chwile wdzięczności za to, co jest nam dane, bo przecież nic nie jest na zawsze.


Karta pracy w piku pdf
Comments


bottom of page