top of page

Wewnętrzny przyjaciel


Obecne czasy nie sprzyjają temu, by odczuwać spokój i wewnętrzną harmonię. Towarzyszy nam napięcie, nadmiar negatywnych bodźców, lęk o przyszłość, zdrowie najbliższych, nas samych.


Dla poczucia wewnętrznej harmonii niezbędna jest akceptacja rzeczywistości takiej, jaka się pojawia i zaufanie, że wszystko się dzieje we właściwym momencie.


Najmniej stresującą jest na ogół chwila, która właśnie trwa. Daje nam największą możliwość adekwatnego działania, faktycznego doświadczania rzeczywistości.


Kolejnym fundamentem harmonijnego życia jest zadowolenie z siebie i z tego, co nas otacza. To postawa wdzięczności i życzliwości – przede wszystkim wobec siebie, a także osób, zdarzeń które nas otaczają.


Na jakość wewnętrznego spokoju mocno wpływa również jakość relacji międzyludzkich. Gdy akceptujemy odmienne perspektywy odbierania świata przez innych, stajemy się wolni, wzrasta w nas poczucie, że to co nas wyróżnia w swej jedności z innymi, to odbiór świata. Tak jak każdy inny człowiek jesteśmy ważni i wyjątkowi, tak równocześnie nie jesteśmy więcej warci ani mniej. Warto zatem rozwijać w sobie skromność i pokorę.


Co możesz podarować sobie, by Twój wewnętrzny przyjaciel czuł spokój i ukojenie?

Tę chwilę uważności…

To mogą być proste rzeczy, takie jak ciepło rozchodzące się po rękach, gdy trzymamy w nich kubek do herbaty, tysiące drobnych czułości z dzieckiem, melodia kropli deszczu.


Gdy potrafimy poświęcić pełną uwagę każdej chwili, wkraczamy na drogę harmonii.Ćwiczenia do codziennej pracy nad siłą spokoju, można pobrać TUTAJ

Comments


bottom of page