top of page

Plakat motywacyjny (1)

Jednym z narzędzi motywowania do działania, innego spojrzenia na otaczający nas świat są książki. To one wpływają często na nasz światopogląd. Słowa w nich zawarte stają się iskrą zapalną, poszerzają horyzonty myślowe.


Zachęcam często uczniów do wypisywania sentencji, ciekawych przemyśleń, zwrotów zawartych w książkach, czasopismach czy w Internecie. Poza wartością językową, mają moc skłaniania do refleksji, zmieniania przekonań.


Moja klasa udekorowana jest takimi przemyśleniami. Uczniowie czasami skupiają na nich wzrok, gdy np. skończą wcześniej sprawdzian. Wykorzystują je też przy redagowaniu wypracowań.


Można również polecić uczniom, by rozwinęli myśl zawartą w cytacie. Niejednokrotnie młodzież zachwyciła mnie swoją dojrzałością i umiejętnością formułowania swoich najskrytszych myśli.Commenti


bottom of page